TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรออกหลักปฏิบัติการติดฉลาก COOL

29 กันยายน 2553    4813 ครั้ง
กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร (DEFRA) เตรียมจัดทำหลักปฏิบัติสำหรับกฎระเบียบการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิด (COOL) อย่างสมัครใจภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 กฎระเบียบนี้ครอบคลุมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม และไข่ เมื่อเร็วๆ นี้ ทางภาคอุตสาหกรรมเนื้อสุกรได้จัดทำหลักปฏิบัติการติดฉลาก (COOL) อย่างสมัครใจสำหรับเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเท่านั้น DEFRA ระบุในที่ประชุม Campden BRI เรื่อง COOL ว่า กฎระเบียบอย่างสมัตรใจฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเข้าใจการใช้กฎระเบียบนี้ได้ ในการลงความเห็นเรื่องกฎระเบียบนี้ของสภายุโรปครั้งแรก สมาชิกสภายุโรปได้ลงมติให้เพิ่มรายชื่ออาหารที่ต้องติดฉลาก COOL โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม จากเดิมที่มีเพียงเนื้อวัว และน้ำมันมะกอก นอกจากนี้ ยังลงมติให้บังคับใช้การติดฉลาก COOL กับเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก และปลาเมื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารแปรรูป เช่น เนื้อสัตว์พร้อมปรุง พิซซ่า และอาหารประเภทสตูว์ ที่มา : Food Quality

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?