TH EN
A A A

เกษตรชี้ไทยส่งออกข้าวแพ้เวียดนาม

28 กันยายน 2553   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรช่วง 8 เดือนแรกของปี 2553 ว่าแม้ไทยจะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการส่งออกข้าวยังแพ้ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีปริมาณส่งออกข้าวในปีนี้เพียง 5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท ลดลงเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2553 มีมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ มันสำปะหลัง น้ำตาลดิบ ยางพารา เนื้อไก่ กุ้งแช่เย็น และสินค้าที่ส่งออกลดลงคือ ข้าว และผลิตภัณฑ์สับปะรด ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากเวียดนามลดค่าเงินในเดือนกุมภาพันธ์ และลดราคาข้าว 2 ครั้งในเดือนเมษายน ทำให้ราคาข้าวเวียดนามต่ำกว่าไทยเกือบ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ลูกค้าข้าวในตลาดเอเชีย เช่น มาเลเซีย อิหร่าน และฮ่องกง เปลี่ยนไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกข้าวในเดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวรวมได้เกือบ 6 แสนตัน มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมธัญพืชของรัสเซียเสียหาย รวมทั้งอินเดียและปากีสถาน งดการส่งออก ทำให้ประเทศผู้นำเข้าเปลี่ยนมานำเข้าจากไทยมากขึ้น นอกจากนี้ปริมาณข้าวของเวียดนามลดลงเนื่องจากเป็นปลายฤดูเพาะปลูก ผลผลิตน้อย ส่งผลให้เวียดนามต้องชะลอการส่งออก ที่มา : สำนักข่าวไทย

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?