TH EN
A A A

รัสเซียอนุมัติโรงงานผลิตเนื้อสัตว์นำเข้าเพิ่ม

20 กันยายน 2553   
สำนักงานควบคุมสุขอนามัยสัตว์และพืชรัสเซีย (Rosselkhoznadzor) อนุมัติให้โรงงานผลิตเนื้อสุกรของสเปนอีก 2 แห่ง นำเข้าเนื้อสุกรมายังรัสเซียได้ รวมไปถึงโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร 2 แห่ง และโรงงานแปรรูปเนื้อวัว 1 แห่ง โดยเป็นผลการตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่เฉพาะทางของ Rosselkhoznadzor กับตัวแทนหน่วยงานสัตว์แพทย์สเปน ทั้งนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของสเปนอีก 5 แห่ง ถูกพบว่าฝ่าฝืนข้อบังคับของRosselkhoznadzor ทำให้รัสเซียระงับการนำเข้าจากโรงงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 ที่มา : The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?