TH EN
A A A

ประมงไต้หวันฟื้นหลังพายุไต้ฝุ่นกระหน่ำ

10 กันยายน 2553   
เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 พายุไต้ฝุ่น Morakot ได้บุกเข้าถล่มไต้หวัน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมประมงไต้หวันถูกทำลายไปกว่า 90% และเริ่มฟื้นตัวในปี 2553 ปลายเดือนสิงหาคม 2553 รัฐบาลไต้หวันให้เงินสนับสนุนฟาร์มประมง 7,819 ฟาร์ม เป็นเงินกว่า 18.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลา 10,251 เฮกตาร์ และฟาร์มเลี้ยงหอย 290 เฮกตาร์ รวมทั้งสิ้น 45โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ พื้นที่ทำประมงของเมือง Pingtung มากกว่า 80% ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นนี้ ได้กลับมาทำประมงได้อีกครั้งแล้ว ส่วนเมือง Tainan และ Kaohsiung เริ่มป้อนอาหารทะเลให้ตลาดได้เป็นปกติอีกครั้ง เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?