TH EN
A A A

แคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายห้ามใช้ BPA ในขวดนมเด็กและแก้วหัดดื่มแล้ว

9 กันยายน 2553   
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สภาวุฒิสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามใช้สาร bisphenol A (BPA) ในขวดนมเด็ก แก้วหัดดื่ม และบรรจุภัณฑ์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ กฎหมายนี้จะมีผลบังคับห้าม BPA ในขวดนมเด็กและแก้วหัดดื่มตั้งแต่ต้นปี 2555 และบรรจุภัณฑ์สำหรับเด็กทารกตั้งแต่กรกฎาคม 2555 ขณะนี้มีหลายรัฐในสหรัฐฯ ออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้ BPA แล้วได้แก่ Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Vermont, Wisconsin และ Washington นอกจากนี้ ยังมีรัฐอื่นๆ อีกมากกว่า 12 รัฐที่กำลังพิจารณากฎหมายที่คล้ายคลึงกันนี้อยู่ การออกกฎหมายเหล่านี้เป็นผลมาจากงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยชั้นนำ นำโดย Peninsula Medical School และมหาวิทยาลัย Exeter ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรายงานความเกี่ยวข้องระหว่างการได้รับ BPA ในปริมาณสูงกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือด โดยตีพิมพ์ในวารสาร Journal Environmental Health Perspectives ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?