TH EN
A A A

เวียดนามตั้งเป้าผลิตปลาน้ำจืด 1.8 ล้านตัน

7 กันยายน 2553   
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม เปิดเผยว่า การทำประมงในจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Cuu Long หรือแม่โขง ตั้งเป้าจะผลิตปลาน้ำจืด 1.8 ล้านตัน ภายในสิ้นปี 2553 ในช่วงฤดูการทำประมงช่วงแรกของปี 2553 เวียดนามสามารถจับปลาได้ 910,000 ตัน เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 และขณะนี้จังหวัดเหล่านี้มีพื้นที่ทำประมงปลาน้ำจืดถึง 195,000 เฮกตาร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำประมงปลา tra catfish 8,600 เฮกตาร์ และคาดหวังว่าฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาพ่อแม่พันธุ์จะมีปลาสูงถึง 5 พันล้านตัว ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้เพาะเลี้ยงในจังหวัดเหล่านี้และพื้นที่อื่นๆ ที่มา: The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?