TH EN
A A A

พบยีนดื้อยาในแบคทีเรียใกล้ฟาร์มสุกรจีน

27 สิงหาคม 2553   
นักวิจัยจีนเผยการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำอาจก่อให้เกิดการดื้อยา tetracycline ในแบคทีเรีย ซึ่งอาศัยอยู่ในดินใกล้ฟาร์มเพิ่มขึ้น Yong-Guan Zhu นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสถาบันวิทยาศาสตร์ในจีน กล่าวว่า อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในจีนหรือประเทศอื่นๆ มีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณมากเพื่อเร่งการเจริญเติบโต จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ tetracycline ที่เพิ่มขึ้นกับสารพันธุกรรมที่ดื้อยาในสิ่งแวดล้อม แต่การศึกษานี้อาจประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง จากการสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวของ tetracycline พบว่าสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ด้วย ดังนั้น จึงใช้เครื่อง HPLC และMS วัดปริมาณ tetracycline 5 ชนิด และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสลายตัวของ tetracycline 10 ชนิด จากดินใกล้ฟาร์มเลี้ยงสุกร 9 แห่งในเมืองปักกิ่ง เทียนจิน เจียซิง และยังทำให้พบสารพันธุกรรมดื้อยา tetracycline 15 ชนิดในแบคทีเรียที่มาจากดินเหล่านี้ โดยใช้ rtPCR ในการหาปริมาณสารพันธุกรรม 5 ชนิด พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพันธุกรรมกับปริมาณ tetracycline รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสลายตัวของ tetracycline ซึ่งงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าดินที่ปนเปื้อนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งสะสมของสารพันธุกรรมที่ดื้อยาในสิ่งแวดล้อม ที่มา : Pig progress

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?