TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรม

14 กุมภาพันธ์ 2550   
           
    ด้วยกระทรวงเกษตรสหรัฐ อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะในการยกเลิกการควบคุมข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรม สายพันธุ์ MIR604 ที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมให้มีความต้านทานแมลงศัตรูพืช หนอนเจาะรากข้าวโพด (corn rootworm insects)
 
               ทั้งนี้ การควบคุมสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม อยู่ภายใต้อำนาจของ APHIS/USDA, Envirnmental Protection Agency (EPA) และ U.S. Food and Drug Administration (FDA) โดยบริษัท Syngenta Seeds, Inc. ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการควบคุม และภายหลังจากการทำร่างประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment -EA) และจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ USDA เห็นว่าข้าวโพดสายพันธุ์ดังกล่าว มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และหากยกเลิกการควบคุม ข้าวโพดสายพันธุ์นี้จะสามารถนำไปเพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตหรือการตรวจสอบจาก APHIS/USDA
 

อ้างอิงจาก : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?