TH EN
A A A

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในไต้หวันและเวียดนาม

27 สิงหาคม 2553   
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานการระบาดครั้งแรกของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในสุกรของไต้หวัน โดยมีสัตว์ที่ติดเชื้อนี้ 8 ตัว และต้องสงสัยกว่า 1,428 ตัว ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการระบาดครั้งนี้ได้ ซึ่งการพบเชื้อครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการตรวจเฝ้าระวังในตลาดปศุสัตว์ประจำวัน ซึ่งพบ NSP antibody positive ในสุกร 2 ตัว จึงได้ตรวจสอบย้อนกลับไปที่ฟาร์มเลี้ยง แต่ไม่พบการติดเชื้อในสุกรตัวอื่นในฟาร์ม ผลจากการตรวจ Serological และ Virus isolation ในห้องปฏิบัติการแห่งชาติยืนยันการติดเชื้อในสุกร 8 ตัว เมื่อตรวจสอบฟาร์มในรัศมี 1 กิโลเมตรก็ไม่พบการติดเชื้อ FMD ในสัตว์แต่อย่างใด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 OIE ได้รับรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในเวียดนามใน 6 พื้นที่ประกอบด้วย ฟาร์ม 2 แห่ง และหมู่บ้าน 4 แห่งใน 4 จังหวัด ทำให้มีสัตว์ปีกกว่า 5,000 ตัวตาย และอีก 1,525 ตัวถูกทำลาย ที่มา : OIE

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?