TH EN
A A A

เม็กซิโกเก็บภาษีเนื้อสุกรสหรัฐฯ เพิ่ม 5%

20 สิงหาคม 2553   
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เม็กซิโกเพิ่มเนื้อสุกรลงในรายชื่อผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ ที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 5% เพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐฯ ไม่ทำตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ในการอนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของเม็กซิโกข้ามพรมแดนไปยังสหรัฐฯ สมาคมผู้ผลิตเนื้อสุกรสหรัฐฯ (NPPC) รู้สึกผิดหวังที่เม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อสุกรรายใหญ่ของสหรัฐฯ มีมาตรการตอบโต้เช่นนี้ แต่ก็ผิดหวังที่สหรัฐฯ ไม่ทำตามข้อตกลงทางการค้าเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำร้ายอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่จะทำให้ประเทศคู่ค้าอื่นๆ เสียความเชื่อมั่นในการทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ ข้อตกลง NAFTA ต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538 แต่เมื่อเดือนมีนาคม 2552 สหรัฐฯ ทำผิดข้อตกลงโดยไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของเม็กซิโกผ่านพรมแดนทำให้เม็กซิโกมีสิทธิ์ใช้มาตรการตอบโต้ต่อผลิตภัณฑ์สหรัฐฯ โดยเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่ได้รวมเนื้อสุกรไว้ในครั้งแรก มาตรการตอบโต้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรหลายพันชนิดของสหรัฐฯ ทาง NPPC กระตุ้นให้รัฐบาลนาย Barack Obama แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปี 2552 ที่มา : Meat & Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?