TH EN
A A A

ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสหรัฐฯเดือนพฤษภาคม 2553 เพิ่ม

19 สิงหาคม 2553    4820 ครั้ง
ในเดือนพฤษภาคม 2553 สหรัฐฯ สามารถผลิตไข่ไก่ได้ 6,676 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2552 1% และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 จะผลิตได้ทั้งหมด 39,600 ล้านฟอง ส่วนในภาคการส่งออกไข่ไก่สดและไข่แปรรูปในเดือนพฤษภาคม 2553 สหรัฐฯ ส่งออกไข่ไก่รวม 278.4 ล้านฟอง เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2552 โดยมีตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 สหรัฐส่งออกไปยังญี่ปุ่นรวม 165.6 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 44% ที่มา : The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?