TH EN
A A A

มะกันเฮ รัสเซียนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกอีกครั้ง

19 สิงหาคม 2553   
รัสเซียจะยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากโรงงานสหรัฐฯ 3 ใน4 ของโรงงานที่ถูกระงับการนำเข้าอยู่ในขณะนี้ หลังจากการเจรจาตกลงระหว่าง นาย Dmitry Medvedev ประธานาธิบดีรัสเซียกับนาย Barack Obama เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งมีผลการเจรจาว่า รัสเซียจะอนุญาตให้สหรัฐฯส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมายังรัสเซียได้อีกครั้ง โดยเนื้อสัตว์ปีกที่สามารถส่งมายังรัสเซียได้นั้นต้องล้างด้วยสารอื่นที่ไม่ใช่คลอรีน นาย Oleg Aksyonov โฆษกประจำกระทรวงเกษตรรัสเซียเปิดเผยว่า มีเพียงโรงงาน 68 แห่งจากโรงงานที่ถูกระงับการนำเข้าทั้งหมด 87 แห่ง ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมายังรัสเซียอีกครั้ง ส่วนที่เหลืออีก 19 แห่งยังไม่ได้รับการอนุญาตเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัยของหน่วยงานบริการการตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัยพืชของรัสเซีย ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2553 รัสเซียได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ รับรองว่าโรงงานที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกมายังรัสเซียได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว ที่มา : Moscow Times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?