TH EN
A A A

ชาวอังกฤษไม่กลัวการบริโภคสัตว์ปีก

13 กุมภาพันธ์ 2550    4818 ครั้ง
             
ดูเหมือนว่าผู้บริโภคชาวอังกฤษจะเชื่อคำแนะนำของสำนักงานมาตรฐานอาหารและหน่วยงานต่างๆ  เพราะปรากฎว่าผู้บริโภคอังกฤษยังคงซื้อหาสัตว์ปีกบริโภคกันเหมือนปกติ  หลังจากมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1

              ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ รายงานว่า ไม่พบว่ามีการลดลงของยอดขายสัตว์ปีก  หลังจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในอังกฤษได้รับการยืนยัน ทั้งนี้  มีคำแนะนำให้ปรุงอาหารทั้งเนื้อและไข่สัตว์ปีกให้สุกสำหรับการบริโภค


อ้างอิงจาก : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?