TH EN
A A A

สถานการณ์ประมงของเวียดนาม

16 สิงหาคม 2553    4830 ครั้ง
ในเดือนกรกฎาคม 2553 เวียดนามมีปริมาณการจับปลาในธรรมชาติเป็นจำนวน 218,000 ตัน ส่งผลให้ปริมาณรวมในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2553 คือ 1,461,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลเป็นมูลค่า 430 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 คิดเป็น 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 อนึ่ง เวียดนามมีราคาขายปลา Pangasius ดิบกิโลกรัมละ 0.85 ดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2553 และสูงขึ้น 8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2552 ในขณะที่มีต้นทุนการผลิตประมาณกิโลกรัมละ 0.811-0.84 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้กำไรหรือได้เพียงไม่มาก ที่มา : The fish site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?