TH EN
A A A

แคนาดาส่งออกสัตว์ปีกไปเม็กซิโกได้อีกครั้ง

11 สิงหาคม 2553   
ผู้ส่งออกสัตว์ปีกแคนาดาได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ปีกไปเม็กซิโกได้อีกครั้งหลังเม็กซิโกระงับการนำเข้าตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่หลังจากทั้งสองประเทศได้ทำข้อตกลงร่วมกันครั้งล่าสุด แคนาดาก็สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมายังเม็กซิโกได้ทันที ได้แก่ ไข่ฟัก (hatching egg) ลูกไก่เนื้ออายุหนึ่งวัน และลูกไก่งวง ทั้งนี้ ในปี 2552 เม็กซิโกนำเข้าไข่ฟัก ลูกไก่เนื้ออายุหนึ่งวัน ลูกสัตว์ปีกต่างๆและไข่ฟักจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 18.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแคนาดาคาดการว่ายอดการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังเม็กซิโกสูงถึงจะปีละ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง ปี 2552 แคนาดาส่งออกอาหารจากกการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : Calgary Herald

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?