TH EN
A A A

ยอดปลา tra เวียดนามไปรัสเซียเพิ่ม

11 สิงหาคม 2553   
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามส่งออกปลา Tra และปลา Basa มากกว่า 20,000 ตันไปยังรัสเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2552 Duong Ngoc Minh ประธานคณะกรรมาการการจัดการการส่งออกปลา Tra และปลา Basa กล่าวว่า ราคาปลาส่งออกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ เมื่อเทียบกับปี 2552 นอกจากนี้ Duong Ngoc Minh ยังกล่าวอีกว่า จากที่รัสเซียเข้มงวดด้านมาตรฐานการนำเข้าอาหารทะเลและการเริ่มฤดูการทำประมงปลา Salmon ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเวียดนาม แต่เป้าการส่งออกของปี 2553 ที่ตั้งไว้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ Luong Phuong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่า งาน World Food Moscow 2010 ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนกันยายน 2553 นี้ จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทส่งออกอาหารทะเลเวียดนามในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตน และหลู่ทางขยายตลาดไปยังยุโรปตะวันออก ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?