TH EN
A A A

สวีเดนฆ่าไก่นับแสนกำจัดเชื้อซัลโมเนลล่า

13 กุมภาพันธ์ 2550   

               ด้วยเชื่อว่านี่เป็นการระบาดของเชื้อซัลโมเนลล่าในสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในรอบ 10 ปี เจ้าหน้าที่ทางใต้ของสวีเดนจึงฆ่าไก่ทิ้งมากกว่า 1 แสนตัว

              อนึ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่าสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว และขณะนี้ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไปสู่มนุษย์แล้ว สัตว์ปีกในฟาร์ม 7 แห่งทางตอนใต้ของสวีเดนตรวจพบเชื้อซัลโมเนลล่า สาเหตุของการระบาดยังไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเชื้อระบาดจากหนูหรือผ่านอาหารสัตว์

อ้างอิงจาก :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?