TH EN
A A A

โรคหูสีฟ้าในสุกรระบาดหนัก 13 จังหวัดของเวียดนาม

9 สิงหาคม 2553    4816 ครั้ง
สำนักงานสุขอนามัยสัตว์ของเวียดนามประกาศว่า ขณะนี้โรคหูสีฟ้าในสุกรแพร่กระบาดไปยัง 13 จัง หวัดแล้ว และล่าสุดพบที่ชุมชน Hoa Khuong และ Hoa Lien ในจังหวัด Da Nang โดยพบสุกรติดเชื้อ 92 ตัว และใน 9 เขตของจังหวัดนี้พบสุกรติดเชื้อทั้งสิ้น 13,377 ตัว และได้ทำลายสุกรไปแล้ว 5,598 ตัว 13 จังหวัดที่พบการติดเชื้อได้แก่ Nghe An, Cao Bang, Soc Trang,•Quang Tri, Tien Giang,,Lao Cai, Long An, Binh Duong, Bac Lieu, Quang Nam, Dong Nai, Binh Phuoc, Da Nang ที่มา : Pig Progress

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?