TH EN
A A A

โรคหูสีฟ้าระบาดในสุกรเวียดนาม

2 สิงหาคม 2553   
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวียดนามประกาศการระบาดของโรคหูสีฟ้าในเขต 5 เมือง Tan An ซึ่งขณะนี้ได้ทำลายสุกรที่เสียชีวิตและเจ็บป่วยไปแล้ว 200 ตัว ตลอดจนเฝ้าระวังและแยกสุกรที่ติดเชื้ออีก 40 ตัว ส่วนทางจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินไปยังบ้านเรือนที่มีสุกรติดเชื้อ และมีจุดตรวจสอบรอบๆ เขต 5 เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายที่อาจเกิดขึ้น ที่มา : Pig Progress

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?