TH EN
A A A

พบสารปรอทในเนื้อสัตว์กระป๋องฮ่องกง

29 กรกฎาคม 2553   
เจ้าหน้าที่อาหารฮ่องกงประกาศเตือนว่า Luncheon pork ซึ่งเป็นเนื้อสุกรบรรจุกระป๋องอาจปนเปื้อนสารปรอทกว่า 48,000 กระป๋องและวางจำหน่ายภายในประเทศ ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารฮ่องกง (CFS) ระบุว่า แฮมและหมูบดตรา Greatwall อาจจะปนเปื้อนกว่า 1,000 กระป๋อง หลังได้รับการร้องเรียนว่า 1ใน 340 กรัม ดีบุก มีหยดสารสีเงิน (silver) เป็นส่วนประกอบ 0.4 กรัม ซึ่งได้รับการยืนยันภายหลังว่าเป็นโลหะเป็นพิษ ต่อมา CFS จึงได้ตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์กว่า 13 ตัวอย่าง จากหลายรอบการผลิต ซึ่งในการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบสารปรอทใดๆ โฆษก CFS เรียกร้องให้ผู้จำหน่ายอาหารชนิดนี้หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและเตือนผู้บริโภคไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ ในขณะนี้ บริษัท Yuen Tai Co ได้ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด CFS ยังระบุอีกว่า การผลิตเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องไม่มีสารปรอทเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการผลิต ซึ่งทาง CFS ได้แจ้งไปที่สำนักงานที่จีนแล้ว และกรณีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ สารปรอทจัดเป็นโลหะหนักที่พบได้หลายรูปแบบ และสามารถผลิตสารพิษหากมีในปริมาณที่มากพอเหมาะ ซึ่งได้แก่ ทำลายสมอง ไต และปอด สารพิษจากปรอทยังก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่น Acrodynia หรือ pink disease Hunter- Russell Syndrome และโรคมินามาตะ ที่มา : Food Quality News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?