TH EN
A A A

อึ้ง! เวียดนามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

29 กรกฎาคม 2553   
เวียดนามมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แต่ปัจจุบันเวียนนามกลับนำเข้าข้าวและรำข้าวอีกด้วย โดยในช่วงหกเดือนแรกในปีของปี 2553 เวียดนามนำเข้าข้าวเป็นมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันในปี 2552 ส่วนมากนำเข้าจากไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน อย่างไรก็ตาม มีนักวิเคราะห์ยืนยันว่าปริมาณนำเข้าที่แท้จริงสูงมากกว่านี้ เนื่องจากมีข้าวถูกขนผ่านชายแดนของกัมพูชาและลาว ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวในเมืองโฮจิมินห์ตั้งข้อสังเกตว่าข้าวไม่ได้ขาดแคลนในภาคใต้ของเวียดนาม แต่ทำไมในปี 2552 ข้าวไทยกลับทะลักเข้ามาในเวียดนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้าวที่นำเข้าและข้าวของเวียดนามเองสามารถสร้างกำไรให้ผู้ค้าข้าวได้เท่าๆ กัน แต่การนำเข้าและจำหน่ายข้าวจากต่างประเทศนั้นก็มีความสะดวก ข้าวที่เวียดนามนำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็น 5% ของข้าวในเวียดนามทั้งหมด 50 ชนิดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และคาดว่ามีการจำหน่ายข้าวนำเข้าในเวียดนามเดือนละ 10 ตัน โดยข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 30,000 ดอง ในขณะข้าวเวียดนามชนิดที่ดีที่สุดจำหน่ายในราคา 20,000 ดอง โดยผู้ที่ซื้อข้าวนำเข้าจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงและคนต่างประเทศที่อาศัยในเวียดนาม ในขณะที่เวียดนามมีผลผลิตข้าวปีละ 35 ตัน แต่เวียดกลับนำเข้ารำข้าวจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์กว่าหลายพันตัน โดยรำข้าวคิดเป็น 1% ของผลิตภัณฑ์เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในเวียดนามในปี 2552 อนึ่ง รำข้าวเลี้ยงสัตว์ในเวียดนามก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในรอบสองปีที่ผ่านมา โดย 5 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามนำเข้ารำข้าว 6,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 170% เมื่อเทียบกับช่วงนี้เดียวกันของปี 2552 โดยส่วนมากนำเข้ารำข้าวจากอิน สูงถึง 80-90% สาเหตุที่นำข้าวรำข้าวจากต่างประเทศเนื่องจากมีราคาถูกกว่ารำข้าวในเวียดนาม ที่มา : Vietnam net

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?