TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเจ๋งผลิตเอทานอลจากสาหร่ายสำเร็จ

22 กรกฎาคม 2553   
ศาสตราจารย์ Makoto Sato นักวิจัยมหาวิทยาลัย Tohoku ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและบริษัท Tohoku Electric Power ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายเอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล อาจได้จากข้าวโพด ถั่วเหลือง แต่เนื่องจากปัจจุบันอาหารเหล่านี้มีราคาแพงจึงไม่ต้องการให้นำอาหารมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล และได้คิดค้นวิธีการผลิตเอทานอลแบบใหม่โดยใช้สาหร่ายสีน้ำตาล และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตจนอยู่ระดับมหัพภาค (Large scale) ในกระบวนการบ่มเพื่อผลิตไบโอเอทานอลนั้นมีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน อาทิ การบด การทำให้เป็นผง การทำให้แห้ง แม้จะต้องใช้พลังงานมากแต่ก็มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากสาหร่ายได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานของโลกได้ในลำดับต่อไป ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?