TH EN
A A A

สภาอียูโหวตห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์มะกันทั้งหมด

22 กรกฎาคม 2553    4821 ครั้ง
สมาชิกสภายุโรป (MEPs) มีมติให้ยกเลิกการนำเข้าเนื้อสัตว์และน้ำเชื้อทั้งหมดจากสหรัฐฯ จนกว่าทางการสหรัฐฯ จะพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของสหรัฐฯ ไม่ได้มาจากการโคลนนิ่ง โดยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปออกกฎหมายอนุญาตให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มาจากโคลนนิ่งในรุ่นที่ 3 หรือรุ่นหลังจากนั้นเท่านั้นในสหภาพยุโรป ในขณะที่สหรัฐฯ การโคลนนิ่งสัตว์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ไม่มีกฎระเบียบควบคุมเรื่องสัตว์โคลนนิ่ง จึงเป็นการยากสำหรับสหภาพยุโรปในการตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่นำเข้ามา ด้วยเหตุนี้ MEPs จึงลงมติให้ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ ทั้งหมด ปัจจุบันสหภาพยุโรปนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้ำเชื้อคิดเป็น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : Meat trade new daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?