TH EN
A A A

จีนปรับลดค่าโปรตีนในนม

21 กรกฎาคม 2553   
จีนปรับลดปริมาณโปรตีนในน้ำนมดิบ เนื่องจากคาดว่าปริมาณที่กำหนดไว้สูงเกินไป ทำให้มีการเติมเมลามีนเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน และจากการเติมเมลามีนทำให้เมี่อปี 2551 มีเด็กเสียชีวิต 6 ราย และเจ็บป่วยจากโรคไตอีกหลายแสนราย แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการห้ามไม่ให้ใช้สารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมก็ตาม แต่ก็ยังคงตรวจพบนมปนเปื้อนเมลามีนอยู่ แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของจีน เมื่อสัปดาห์ก่อน เจ้าหน้าที่จีนได้ตรวจยึดนมผงและผลิตภัณฑ์นมผงปนเปื้อนเมลามีนในจังหวัด Gansu และ Qinghai กว่า 64 ตัน และยังพบนมผงต้องสงสัยว่าปนเปื้อนเมลามีนในจังหวัดทางตอนเหนือ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ข้อกำหนดใหม่กำหนดให้น้ำนมดิบมีปริมาณโปรตีนคิดเป็น 2.8% จากเดิมกำหนดไว้ที่ 2.95% ซึ่งเป็นการปรับให้ปริมาณโปรตีนอยู่ในระดับที่ทำได้จริง เนื่องจากมีวัวนมจำนวนมากในจีนถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพต่ำส่งผลให้มีโปรตีนในน้ำนมน้อย ในขณะที่ปรับให้มีค่าเมลามีนในนมผงไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ให้มีเมลามีนไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ที่มา : Reuters

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?