TH EN
A A A

จีนกำหนดค่าปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยอาหาร

14 กรกฎาคม 2553   
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สำนักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคจีน (AQSIQ) ระบุว่า จีนได้ร่างข้อกำหนดใหม่ เรื่องค่าปรับสำหรับผู้ส่งออกที่ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยอาหาร โดยข้อกำหนดนี้กำหนดค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ที่ 30,000 หยวน หรือ 4,400 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมไปถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ผิดกฎหมาย การใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ได้รับการรับรอง และการจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยที่ไม่เป็นความจริง ที่มา : Bloomberg

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?