TH EN
A A A

UN : อาเซียนอาจใช้เวลา 10 ปีกำจัดไข้หวัดนก

7 กุมภาพันธ์ 2550   
               เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวที่อินโดนีเชียเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ว่าการจะลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกให้ลดลงมากๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นภูมิภาคที่พบไข้หวัดนกระบาดรุนแรงที่สุดอาจต้องใช้เวลานับเป็นทศวรรษ

              David Nabarro ให้สัมภาษณ์ AFP ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบเดิมในภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกจะต้องใช้เวลาหลายปีและต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากทางการมืองอย่าาง มหาศาล เชื้อไข้หวัดนกซึ่งได้ฆ่าประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 142 คน และทั่วโลก
165 คน

อ้างอิงจาก : AFP


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?