TH EN
A A A

เวียดนามลงนาม MOA ด้านการประมงกับฟิลิปปินส์

7 กรกฎาคม 2553   
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 นาย Rafael E. Seguis ปลัดกระทรวงต่างประเทศด้าน Special and Ocean Concerns ของฟิลิปปินส์และนาย Vu Van Tam ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือทวิภาคีในด้านการประมงที่กรุงฮานอย เวียดนาม รวมทั้งมีการเสนอความช่วยเหลือชาวประมงและรวมการดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือไว้ด้วยกัน บันทึกข้อตกลงนี้มุ่งจัดทำกรอบการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางประมงที่ดีขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวิจัย การศึกษาและการฝึกอบรม การพัฒนาหลังจับสัตว์น้ำ ความปลอดภัยด้านอาหาร และการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU) นาย Rafael E. Seguis แนะนำว่า ทั้ง 2 ประเทศควรจะขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามจุดแข็งของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้ได้เรียกคืนบันทึกข้อตกลงฉบับเก่าเมื่อปี 2548 ทั้งนี้ ชายฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส์มีความยาวใกล้เคียงกับชายฝั่งตะวันตกของเวียดนามและทั้ง 2 ประเทศต้องใช้แหล่งประมงร่วมกันซึ่งก็คือทะเลจีนใต้ จึงมีความจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันในด้านการประมง โดยข้อตกลงนี้ได้ดำเนินการเจรจาภายใต้ลุ่มทำงานถาวรด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการเดินเรือและมหาสมุทรของฟิลิปปินส์และเวียดนาม (JPWG-MOC) ที่มา:FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?