TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพบเชื้อวัวบ้า (07/02/50)

7 กุมภาพันธ์ 2550   
              ญี่ปุ่นยืนยันการพบเชื้อวัวบ้าครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550   เมื่อวัวที่เกิดในเดือนสิงหาคม 2544
ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเกาะตอนเหนือของฮอกไกโดตรวจพบเชื้อวัวบ้า  โดยเนื้อและส่วนต่างๆของวัวจะถูก
เผาทำลายเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรืออาหารมนุษย์

อ้างอิงจาก : AFP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?