TH EN
A A A

เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งอีกครั้ง

27 มิถุนายน 2553   
เนื่องจากกฎระเบียบสุขอนามัยอนามัยอาหารของเวียดนามจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่งจะประกอบด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่เข้มงวดขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามเร่งนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งเป็นปริมาณมากก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ โดยปัจจุบันเวียดนามมียอดนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งถึงเดือนละ 10,000 ตัน และได้ตรวจพบเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาด โดยก่อนหน้านี้ ผู้นำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งเคยระงับการนำเข้าในช่วงปี 2551-2552 เนื่องจากพบว่าเนื้อที่นำเข้ามาไม่สะอาด นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อชดเชยการขาดแคลนเนื้อสัตว์จากการระบาดของโรคหูสีฟ้า (Blue ear epidemic) ทั้งนี้ ราคาเนื้อสัตว์นำเข้าต่างๆ เช่น น่องไก่นำเข้าราคากิโลกรัมละ 20,000 ดอง และผู้ประกอบการจำหน่ายเอากำไรในราคา 22,000-24,000 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาถูกกว่าน่องไก่ในเวียดนามถึง 10,000 ดอง ส่วนราคาส่งเนื้อสุกรแช่แข็งอยู่ที่ 35,000-40,000 ดอง ซึ่งถูกกว่าเนื้อสุกรเวียดนามถึง 50% จึงทำให้เนื้อสัตว์นำเข้าขายดี แต่เป็นที่น่าวิตกว่าผู้นำเข้าบางรายนำเข้าสินค้าที่ใกล้หมดอายุเพื่อลดต้นทุนและถึงแม้จะไม่ผ่านข้อกำหนดสุขอนามัยก็ไม่ทำให้เดือดร้อน เนื่องจากผู้นำเข้าวางเงินมัดจำกับบริษัทผู้ส่งออกเพียง 20% โดยในแต่ละเดือนจะมีการตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์ 1-2 ตู้ บรรจุเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2552 พบเนื้อสัตว์ในตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้ เป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาด (คอนเทนเนอร์หนึ่งบรรจุเนื้อสัตว์ประมาณ 20-30 ตัน) - ที่มา : Vietnam net -

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?