TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการระวังเรื่องวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (07/02/50)

7 กุมภาพันธ์ 2550   
               ด้วยปรากฏว่า ได้รับแจ้งจากแคนาดาว่า ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2549  วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่งสินค้าจากไทยเข้าแคนาดาจำนวน 7  เที่ยวสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าที่จะต้องมีการกำจัดศัตรูพืชโดยการรมหรืออบความร้อนและมีสัญลักษณ์รับรองตามที่องค์การอารักขาพืชระหว่างประเทศ(IPPC)กำหนด
 โดย 2 เที่ยวสินค้าได้รับเครื่องหมาย IPPC แต่ตรวจพบร่องรอยศัตรูพืชมีชีวิตส่วนอีก 5 เที่ยวไม่มีการรับรองใดๆและไม่มีข้อมูลรายละเอียดทั้งนี้ 2 เที่ยวที่ตรวจพบร่องรอยศัตรูพืชมีชีวิตถูกห้ามนำเข้าและเคลื่อนย้ายออกนอกแคนาดา

               เนื่องด้วยขณะนี้หลายประเทศได้เข้มงวดการดำเนินการเรื่องวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการค้าระหว่างประเทศแล้วรวมทั้งแคนาดาจึงขอให้ผู้ประกอบการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้และผู้ประกอบการส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร-อาหารหรือสินค้าอุตสาหกรรมให้ความสนใจระมัดระวังเรื่องนี้เพื่อมิให้สินค้าที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้นั้นได้รับผลกระทบไปด้วย  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ทีได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรที่ดำเนินการตามมาตรฐานIPPC แล้ว


อ้างอิงจาก : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?