TH EN
A A A

ISO ปริมาณไขมันฉบับใหม่ครอบคลุมนมแพะและแกะ

27 มิถุนายน 2553    4846 ครั้ง
ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการทดสอบปริมาณไขมันในนมตามมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ ครอบคลุมไปถึงนมแพะและแกะ เมื่อปี 2527 ISO มีการจัดตั้งมาตรฐานปริมาณไขมันในนมครั้งแรก ซึ่งมาตรฐาน ISO 1211/IDF 1 นี้ประกอบด้วยวิธีการหาปริมาณไขมันในนมและแนวปฏิบัติในการรายงานผล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้คำจำกัดความเกี่ยวกับปริมาณไขมันในนมได้อย่างถูกต้อง อาทิ นมขาดมันเนย (skimmed milk) นมพร่องมันเนย (semi-skimmed milk) หรือนมสดบริสุทธิ์ (whole milk) เพื่อให้แต่ละยี่ห้อใช้วิธีการวัดปริมาณไขมันที่เหมือนกัน ขณะนี้ ISO และสมาพันธ์นมระหว่างประเทศ (IDF) ได้ตีพิมพ์มาตรฐานฉบับที่ 3 ซึ่งครอบคลุมนมหลายชนิด และเพิ่มเติมจากฉบับที่ 2 ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2542 ตรงที่มีวิธีการหาปริมาณไขมันสำหรับนมแพะและแกะ ไม่ว่าจะเป็น นมสดบริสุทธิ์ นมพร่องมันเนย หรือนมไขมันต่ำ รวมถึงนมที่เก็บรักษาด้วยวิธีทางเคมีและน้ำนมแปรรูป ทั้งนี้ องค์กรที่เป็นสมาชิก ISO สามารถขอรายละเอียดโดยตรงจาก ISO Central Secretariat มาตรฐาน ISO นี้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่บริษัทผู้ผลิตมักนำไปประยุกต์ใช้เนื่องจากต้องการทำการค้าระหว่างประเทศ - ที่มา : AP-Food Technology -

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?