TH EN
A A A

บาห์เรนออกร่างข้อกำหนดนม

10 มิถุนายน 2553    4820 ครั้ง
                บาห์เรนแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับนมสำหรับทารก และนมที่ใช้เพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะ โดยกำหนดในเรื่องคำจำกัดความส่วนประกอบที่สำคัญและปัจจัยด้านคุณภาพ สารปรุงแต่งอาหาร สารปนเปื้อน สุขอนามัยการติดฉลาก วิธีการวิเคราะห์และการสุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?