TH EN
A A A

เกาหลีรับรองโรงงานอาหารทะเลเวียดนามเพิ่ม 24 แห่ง (02/02/2550)

2 กุมภาพันธ์ 2550   

              เกาหลีรับรองโรงงานอาหารทะเลเวียดนามจำนวน 320 แห่ง  โดยในจำนวนนี้มีโรงงานที่ได้รับการเพิ่มในบัญชีรายชื่อโรงงานที่สามารถส่งออกไปเกาหลีใต้ได้  24 แห่ง และมีโรงงานเดิมที่ถูกถอดจากบัญชีรายชื่อ 2 แห่ง
ในเดือนมกราคม 2550 ส่งออก 192 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้น 8.2 %  ในช่วงเดียวกัน  ราคาสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่กุ้งและปลาหมึกค่อนข้างสูงคงที่

              กุ้งเวียดนามขนาด 16/20 ในตลาดสหรัฐฯขาย 5.8 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปอนด์แต่ในตลาดเวียดนามเองราคากลับตกต่ำลงเล็กน้อย  จากเดิมกุ้งขนาด 20  ตัวต่อกิโลกรัมราคา  10,000-15,000 VND เดือนธันวาคม เพิ่มเป็น 155,000 VND  ในปัจจุบัน  ขนาด 40 ตัวต่อกิโ ลกรัมราคา 98,000 VND ขณะเดียวกัน ปลา tra และ basa ราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยราคา 15,000-16,000 VND  เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบเพราะขายออกไปช่วงคริสต์มาสและปีใหม่แต่คาดว่าราคาน่าจะเริ่มลดลง

              ในเดือนมกราคมอาหารทะเลส่งออกเวียดนามไปญี่ปุ่นพบปัญหาสารตกค้างทำให้กระทบต่อชื่อเสียงอาหารทะเลของเวียดนามอย่างมากกระทรวงการประมงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อหาสาเหตุของการตรวจพบสารต้องห้ามและพยายามจะหาวิธีที่ตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหาในแต่ละเที่ยวสินค้า

อ้างอิงจาก : Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?