TH EN
A A A

“มันฝรั่งกุ้ยโจว” เตรียมบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7 มิถุนายน 2553   
                มณฑลกุ้ยโจวมีแผนที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมมันฝรั่งระหว่างมณฑลกุ้ยโจวกับกลุ่มประเทศอาเซียน และพยายามบุกเบิกตลาดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
                มณฑลกุ้ยโจวเป็นหนึ่งในพื้นที่การผลิตมันฝรั่งที่สำคัญของจีน โดยมีเขต เมืองและอำเภอทั้งหมด 88 แห่ง ที่เพาะปลูกมันฝรั่ง
 
                นายอู เฉิงปิน รองหัวหน้าคณะกรรมการเกษตรกรรมมณฑลกุ้ยโจวกล่าวว่า แหล่งผลิตมันฝรั่งของประเทศจีนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมณฑลกุ้ยโจวถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แต่เนื่องจากต้นทุนแรงงานคนค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ราคามันฝรั่งของมณฑลกุ้ยโจวต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของทั่วประเทศจีน ประมาณ 30%–40% จึงถือเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้มณฑลกุ้ยโจวมีโอกาสส่งออกมันฝรั่งไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
                นายอู เฉิงปินกล่าวเสริมว่า มณฑลกุ้ยโจวกับประเทศอาเซียนได้ร่วมมือทำการวิจัยด้านมันฝรั่งแล้ว โดยตัวแทน 20 คนที่มาจากทย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ก็จะเตรียมเข้าร่วมใน “เทศกาลวัฒนธรรมมันฝรั่งมณฑลกุ้ยโจวประจำปี 2553” ที่จัดขึ้นในนครกุ้ยหยางระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค. 2553 ภายในงานเทศกาลจะมีการอภิปรายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมมันฝรั่งมณฑลกุ้ยโจว–อาเซียน และการเซ็นสัญญาโครงการดึงดูดการลงทุนด้านมันฝรั่ง
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?