TH EN
A A A

จีนประกาศอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรมะกันอย่างเป็นทางการ

27 พฤษภาคม 2553   
                 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จีนประกาศอย่างเป็นทางการให้สามารถนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ได้แล้ว สำหรับเนื้อสุกรที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป หลังจากที่สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้าที่จีนยกเลิกการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2552 เนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในมนุษย์
 
                นอกจากนี้ สภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติ (NPPC) ยังเร่งให้รัฐบาลโอบามากดดันจีนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุกรนำเข้าอื่นๆ ของสหรัฐฯ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การที่จีนห้ามนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ ที่เลี้ยงด้วยสาร Ractopamine ซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ที่ USFDA อนุญาต ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิตสุกรได้
 
 
ที่มา : The Pig Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?