TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนอาหารสำเร็จรูปหวั่นปนเปื้อนเชื้อ Listeria monocytogenes

20 พฤษภาคม 2553   
                เนื่องจากหน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ (FSIS) ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ว่าอาจมีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมรับประทานปนเปื้อนเชื้อ Listeria monocytogenes ซึ่งในแคนาดาได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ถูกส่งออกมายังสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตจากบริษัท Zadi Foods Ltd. หมายเลขสถานประกอบการที่ 665 ตั้งอยู่ในรัฐ Ontario

                เมื่อเร็วๆ นี้ FSIS ตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ จึงประกาศเรียกคืนเมื่อวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2553 แต่ยังไม่มีรายงานผู้เจ็บป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

                อนึ่ง การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ Listeria monocytogenes อาจทำให้เกิดโรค Listeriosis จะมีอาการ ไข้สูง ปวดหัวรุนแรง เมื่อยล้า คลื่นไส้ สตรีมีครรภ์อาจแท้งหรือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ และอาจทำให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาทิ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรืออยู่ระหว่างทำเคมีบำบัดถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
ที่มา : FSIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?