TH EN
A A A

บังกลาเทศห้ามนำเข้าสัตว์ปิกอินเดีย

16 พฤษภาคม 2553   
                บังกลาเทศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากอินเดีย เนื่องจากเชื้อไข้หวัดนกระบาด โดยออกเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและไข่อินเดียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                เมื่อเร็วๆ นี้ บังกลาเทศรายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง (HPAI) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 16 เมษายน 2553 ในจังหวัด Rajshahi, Dhaka และ Chittagong โดยมีสัตว์ปีกตายจากโรคดังกล่าว 10,605 ตัว และถูกทำลาย 131,121 ตัว
 
ที่มา : India times และ SME times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?