TH EN
A A A

แคนาดาเตรียมอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ GMO

7 พฤษภาคม 2553   

                แคนาดาแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการอนุญาตให้ใช้เอนไซม์อะไมเลสที่ได้จากเชื้อ Bacillus licheniformis MDT06-228 ที่ตัดแต่งพันธุกรรม ในการผลิตขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิด unstandardized โดยต้องอยู่ในหลักการผลิตที่ดี (GMP) ประกาศมาตรการชั่วคราวที่บังคับใช้ในทันที สำหรับการประกาศเป็นระเบียบกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อกำหนด ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

 

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?