TH EN
A A A

โควตาเนื้อวัวอียูใหม่ เอื้อต่อเนื้อวัวมะกันส่งออก

6 พฤษภาคม 2553    4833 ครั้ง
                สหภาพยุโรปยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวคุณภาพสูงเดือนสิงหาคมนี้ ขยายโอกาสให้แก่เนื้อวัวสหรัฐฯ ทำให้มีปริมาณเนื้อวัวคุณภาพสูงนำเข้ามายังตลาดสหภาพยุโรปสูงถึง 20,000 ตัน

                สัดส่วนการอนุญาตนำเข้าของสหภาพยุโรปสำหรับเนื้อวัวสหรัฐฯ ระหว่างไตรมาสแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้น 125%  หรือ 2,525 ตัน ได้มีรายงานการนำเข้าของสหภาพยุโรปล่าสุดระบุว่า สินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 58% โดยในปี 2553 เนื้อวัวแช่เย็นสหรัฐฯ ครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 9% เมื่อเทียบกับปี 2552

                เนื้อวัวที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรปผ่านโควตาภาษีใหม่นี้ต้องมาจากวัวที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมน (NHTC) ที่มีอายุมากกว่า 30 เดือน มีการเลี้ยงด้วยอาหารที่ให้พลังงานขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ และจากซากสัตว์ต้องได้คุณภาพ ในขณะนี้ เนื้อวัวสหรัฐฯ เริ่มได้รับความสนใจจากร้านขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ สหภาพผู้ส่งออกเนื้อสัตว์สหรัฐฯ ให้ทำการส่งเสริมการขายในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่

                ทั้งนี้ เนื้อวัวสหรัฐฯ มีวางจำหน่ายแล้วในอิตาลี โดยแบ่งเป็นห้างสรรพสินค้า 15 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 10 แห่ง
 
ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?