TH EN
A A A

บาห์เรนรับฟังข้อคิดเห็นเรื่องพริกหวานเขียวแห้ง

6 พฤษภาคม 2553   
                บาห์เรนแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างข้อกำหนด Gulf standard (GSO/ISO 10621) เรื่องพริกหวานเขียวแห้ง ภายในเงื่อนไขที่ 8 (บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก) ซึ่งกำหนดให้พริกหวานเขียวแห้ง ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและไม่ทำจากวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ แต่สามารถป้องกันความชื้นได้ โดยกำหนดการติดฉลากดังนี้

                1. ชื่อของผลิตภัณฑ์
                2. ชื่อและที่อยู่ของโรงงานที่ผลิต/ผู้บรรจุ
                3. ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้า (ถ้ามี)
                4. รหัสหรือเลขล็อตที่ผลิต
                5. น้ำหนักสุทธิ
                6. ประเทศผู้ผลิต
                7. คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ เช่น วันที่บรรจุ ปีที่เก็บเกี่ยว เป็นต้น
                8. สารปรุงแต่งที่ใช้
 
ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?