TH EN
A A A

จีนครองตลาดอาหารสัตว์

6 พฤษภาคม 2553   
                จีนเริ่มขยายตลาดการผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อปลา เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเนื้อที่เพิ่มขึ้นและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดอาหารสัตว์ในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2552 มีการเติบโตถึง 24%

                ขณะนี้ ชาวจีนบริโภคเนื้อสัตว์ 54 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของชาวเอเชียถึง 2 เท่า แต่ยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯ เนื้อสุกรเป็นที่นิยมบริโภคมากที่สุดของจีน โดยบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการชำแหละสุกรถึง 700 ล้านตัวต่อปี อย่างไรก็ดี ไก่และวัวเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2551 จีนบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นจาก 9% เป็น 20% เมื่อเทียบกับปี 2528 ในขณะที่เนื้อวัวก็เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

                โดยคาดว่าตลาดอาหารสัตว์ในจีนอาจเพิ่มขึ้นถึง 275 ล้านตันในช่วงปี 2563-2568 ซึ่งจะถือครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ในตลาดโลกและถ้าหากยังเติบโตด้วยอัตรา 2% ตลาดโลกจะสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ถึง 750 ล้านตันภายในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 708 ล้านตัน โดยต้องการธัญพืชและกากพืชน้ำมัน เพิ่มขึ้น 20% คือต้องการธัญพืช 1,168 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 195 ล้านตัน) และกากพืชน้ำมัน 225 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 43 ล้านตัน) ภายในปี 2559

                ในอีก 1-2 ปี ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในจีนจะนำเข้าข้าวโพดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ เกษตรกรในจีนจะหันมาปลูกข้าวโพดและธัญพืชมากขึ้น
 
ที่มา : World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?