TH EN
A A A

เกาหลีใต้เริ่มฆ่าสัตว์ปีกรับเชื้อไข้หวัดนก (31/01/50)

31 มกราคม 2550   
               กระทรวงเกษตร เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า  เริ่มฆ่าสัตว์ปีกหลายแสนตัวจากการระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไข้หวัดนก H5N1  โดยสัตว์ปีกในรัศมี 3 กิโลเมตรที่พบการระบาดและในฟาร์มสัตว์ปีกใน Cheonan  ห่างจากกรุงโซล 92 กิโลเมตรซึ่งพบเชื้อเช่นกัน

               ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เกาหลีใต้พบการระบาดของไข้หวัดนกเป็นครั้งที่ 5  ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรง H5N1 และได้มีการฆ่าสัตว์ปีกทิ้ง  โดยครั้งล่าสุดได้ฆ่าประมาณ 273,000 ตัว  กระทรวงเกษตรสงสัยว่าสาเหตุสำคัญของการระบาดเชื้อไข้หวัดนกในครั้งนี้อาจมาจากนกอพยพเพราะเมื่อมีการเก็บตัวอย่างนกเป็ดน้ำป่าในแหล่งน้ำใกล้ฟาร์มไก่ไปตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกก็พบเชื้อ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?