TH EN
A A A

Malachite green ทำฟาร์มปลาแคนาดาฟ้อง NGO

21 มิถุนายน 2549   

               Creative Salmon Company Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทฟาร์มปลาแห่งหนึ่งในแวนคูเวอร์ แคนาดา ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตปลาแซลมอนอินทรีย์ได้ฟ้องร้อง Friend of Clayoquot Sound (NGO ด้านสิ่งแวดล้อม) ต่อศาลบริติส โคลัมเบีย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ในข้อหาว่าทำลายชื่อเสียงของบริษัทหลังจากที่ได้รับการโจมตีทั้งโดยโปสเตอร์ การแถลงข่าวมาเป็นเวลาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 จาก Friend of Clayoquot Sound

               Friend of Clayoquot Sound โจมตี Creative Salmon หลังจากที่ CFIA ในมลรัฐได้ตรวจพบปลาตัวหนึงจากฟาร์มมี Malachite green ซึ่งสารก่อมะเร็ง ซึ่งบริษัทประกาศว่าไม่มีการใช้สารปฎิชีวนะในการเลี้ยงปลาและผลิตปลาด้วยมาตรฐานอินทรีย์สูงสุด แต่ Friend of Clayoquot Sound ก็ออกมาตอบโต้ว่าบริษัทกล่าวเท็จเพราะได้รับนุญาตให้ใช้ oxytetracycline จำนวน 200 กิโลกรัมในปี 2547

               Creative Salmon ชี้แจงต่อศาลว่าบริษัทไม่เคยใช้ Malachite green ในฟาร์มเพาะเลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำก็ปลอด Malachite green และระบุว่า การตรวจพบอาจเกิดจากความผิดพลาดของห้องปฏิบัติการ หรืออาจเกิดจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติเพราะมีการตรวจพบ Malachite green เช่นกันในปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ Friend of Clayoquot Sound รู้แต่จงใจไม่กล่าวถึงเพื่อหวังโจมตีบริษัท นอกจากนี้ระดับการตรวจพบ Malachite green ในปลาแซลมอนตัวหนึ่งของบริษัทนั้นก็ต่ำมากจนไม่มีนัยสำคัญ คือ เพียง 0.33 ppb ซึ่งต่ำกว่าค่า MRL ของญี่ปุ่นด้วยซ้ำ สำหรับเรื่อง oxytetracycline นั้นบริษัทใช้ในการเพาะฟักเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?