TH EN
A A A

บาห์เรนเตรียมประกาศข้อกำหนดการเก็บรักษาและขนส่งอาหาร

30 เมษายน 2553   
                บาห์เรนแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเก็บรักษาและการขนส่งอาหารทั้งไม่แช่เย็นและไม่แช่แข็ง ซึ่งอยู่ใน Gulf standard (GSO) โดยกำหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหารเด็กหรือทารก เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ผักและผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช ไขมันและผลิตภัณฑ์ ธัญพืช เมล็ดถั่วและผลิตภัณฑ์ น้ำและเครื่องดื่ม เป็นต้น ในกรณีที่เก็บรักษาและขนส่งต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C

               ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?