TH EN
A A A

จีนเก็บภาษีไก่ต้มสุกจากมะกัน

30 เมษายน 2553   
                จีนเตรียมจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ไก่ต้มสุกนำเข้าจากสหรัฐฯ หลายประเภทที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลวอชิงตันในอัตรา 3.8-31.4% ของราคาผลิตภัณฑ์ไก่นำเข้าโดยรวม เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน โดยให้เหตุผลว่าไก่ต้มสุกจากสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไก่ต้มสุกในจีน ซึ่งไก่ต้มสุกนำเข้าจากสหรัฐฯ มีสัดส่วนกว่า 70% ของปริมาณไก่ต้มสุกนำเข้าโดยรวมของจีน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จีนได้จัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ไก่จากสหรัฐฯ ในอัตรา 105.4% มาแล้วครั้งหนึ่ง
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?