TH EN
A A A

เปรูเริ่มใช้ฉลากอาหาร GM

28 เมษายน 2553    4858 ครั้ง
                รัฐสภาเปรูผ่านร่างกฎหมายการติดฉลากสินค้าอาหารทั้งที่เป็นสินค้าอินทรีย์และสินค้าที่มีส่วนประกอบที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GM) ในขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งระบบทางเทคนิคและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถส่งออกเมล็ดธัญพืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมไปยังประเทศในแถบละตินอเมริกาซึ่งนิยมนำเข้าเมล็ดธัญพืชมากเป็นอันดับ 5

                แม้ว่าเปรูจะมีผลิตสินค้าการเกษตรที่หลากหลาย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กาแฟ โกโก้ นุ่น อ้อย ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด กล้วยกล้าย องุ่น ส้ม สัปปะรด ฝรั่ง กล้วย แอปเปิ้ล มะนาว ลูกแพร์ โคคา มะเขือเทศ มะม่วง ข้าวบาร์เลย์ พืชสมุนไพร น้ำมันปาล์ม ดอกดาวเรือง หัวหอม ข้าวสาลี ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากนม ปลา หนูทดลอง (guinea pig) แต่ก็ยังไม่ถึง 10% ของ GNP (ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น)

                กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตรฉบับใหม่จะมีการกำหนดการจัดการเมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรม โดยปัจจุบันมีการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและข้าวโพดที่ตัดแต่งพันธุกรรมในการเพาะปลูกตามภูมิภาคที่เป็นป่าและภูเขาของเปรู กฎหมายใหม่นี้ให้สิทธิผู้บริโภคที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของ GMOs หรือไม่ สมาคมผู้บริโภคของเปรูให้การสนับสนุนกฎหมายใหม่นี้ ในขณะที่สภาอุตสาหกรรมของเปรูวางแผนที่จะดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius)
 
ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?