TH EN
A A A

เวียดนามรับมือโรคหูสีฟ้าในสุกร

23 เมษายน 2553   
                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคหูสีฟ้าในสุกรของเมือง Hai Phong ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมีสุกรกว่า 2,060 ตัวติดโรคนี้ ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการกับโรคดังกล่าวในพื้นที่ติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ยังพบการระบาดของโรคหูสีฟ้าในสุกรในพื้นที่ 2 แห่งของเมือง Hung Yen ซึ่งมีสุกรล้มป่วยถึง 89 ตัว ทำให้ขณะนี้เวียดนามมีพื้นที่ติดเชื้อรวม 6 แห่ง เป็นจังหวัด 5 แห่ง และเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ Hai duong Thai Binh Thai Nguyen Hung Yen Bac Ninh และ Hai phong
 
ที่มา : Xinhua

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?