TH EN
A A A

ชายฝั่งตะวันตกสหรัฐฯ เปิดให้ทำประมงแซลมอนอีกครั้ง

22 เมษายน 2553   
               นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมาธิการการจัดการชายฝั่งแปซิฟิก (PFMC) เปิดให้ทำการประมงปลา Chinook salmon และ Coho salmon บริเวณชายฝั่งตะวันตกของรัฐ Washington Oregon และ California หลังจากได้ปิดทำการประมงไปตั้งแต่ปี 2550 แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ชุมชนที่ทำประมงชายฝั่ง 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ตาม อนึ่ง บริเวณลุ่มแม่น้ำ Sacramento (California) ในปี 2552 มีปลา Chinook salmon กลับมาวางไข่ลดลง 39,500 ตัวจาก 769,868 ตัว ในปี 2545 โดยคาดว่าในปี 2553 นี้จะลดลงถึง 245,000 ตัว คาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำ Sacramento เนื่องจากการทดน้ำที่หุบเขา San Joaquin

               การเปิดประมงทางตอนเหนือของรัฐ Oregon และ Washington ขึ้นอยู่กับปริมาณของแซลมอนในแม่น้ำ Columbia โดยคาดว่าจะเปิดให้ทำประมงได้ตั้งแต่มิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน 2553 ในขณะที่ทางใต้ของรัฐ Oregon และ California คาดว่าจะเปิดให้จับได้ตั้งแต่เมษายนถึงต้นเดือนกันยายน ทั้งนี้ มีการกำหนดโควตาการจับปลา Chinook salmon สำหรับรัฐ Oregon ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคมไว้ที่ 3,000 ตัว ในขณะที่ รัฐ California เปิดให้จับได้เต็มที่ 8 วันในเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นจนถึงเดือนสิงหาคมกำหนดโควตาบริเวณเมือง Mendocino ไว้ที่ 27,000 ตัว
 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?