TH EN
A A A

ผู้ประกอบการเนื้อสุกรรัสเซียวอนรัฐลดโควตานำเข้า

22 เมษายน 2553   
              สำนักงานสถิติแห่งชาติของรัสเซียระบุว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้น 30% ผู้ประกอบการเนื้อสุกรรัสเซียจึงเรียกร้องให้รัฐบาลลดโควตาการนำเข้าเนื้อสุกร 30-40%
 
              ช่วงปี 2553- 2555 รัสเซียได้ลดปริมาณโควตานำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ 150,000 -200,000 ตัน ซึ่งจะช่วยรองรับปริมาณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังหลีกเลี่ยงปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศล้นตลาด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภายในประเทศขนาดใหญ่ได้วางแผนขยายกำลังการผลิต เช่น บริษัท Cherkizovo ได้วางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตถึง 30% เมื่อเทียบกับปี 2552 ในขณะที่ Miratong จะเพิ่มปริมาณการผลิต 70% แต่ทั้ง 2 บริษัทจะมีการตัดสินใจอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553
 
              ทั้งนี้ ในปี 2553 และปี 2554 รัสเซียได้กำหนดโควตานำเข้าเนื้อสุกรไว้ที่ 500,000 ตัน ส่วนปี 2555 รัสเซียกำหนดปริมาณโควตานำเข้าไว้ที่ 450,000 ตัน
 
ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?