TH EN
A A A

อาหารฮาลาลบูมในฝรั่งเศส

12 เมษายน 2553   
                อาหารของชาวมุสลิม เช่น ฟัวกราส์ฮาลาล (Halal foie gras) ได้แพร่กระจายเข้าสู่วัฒนธรรมการบริโภคของคนในฝรั่งเศสแล้ว ในขณะที่การส่งออกไวน์ชั้นเยี่ยมและอาหารฝรั่งเศสถูกวิกฤตเศรษฐกิจโลกโจมตีอย่างหนัก ตลาดอาหารฮาลาลกลับขยายตัวอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากชาวมุสลิมรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานของพวกที่อพยพมาจากอาหรับและแอฟริกา ได้คิดค้นอาหารที่หลากหลายเหมือนกับชาวฝรั่งเศสที่ไม่ได้เป็นมุสลิม แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม และคาดว่าในปี 2553 จะมีมูลค่าการจำหน่ายอาหารฮาลาลสูงถึง 5.5 ล้านยูโร (7.42 พันล้านดอลลาร์) และคาดว่าตลาดอาหารฮาลาลจะขยายตัวจากเดิมที่จำหน่ายเฉพาะในหมู่ชาวมุสลิมไปสู่ตลาดของชาวฝรั่งเศสทั่วไป ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ต Casino ได้เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าฮาลาล “Wassila” และร้านอาหารจานด่วน “Quick” ได้ทดลองจำหน่ายอาหารฮาลาลในร้าน 8 แห่งจากร้านเบอร์เกอร์ 350 แห่ง
 
ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?